Som una associació sense ànim de lucre fundada el 22 de març de 2010 que pretén agrupar totes aquelles persones que han passat pels estudis d’economia, empresa i turisme, ja sigui a través de la FUDM com, més recentment, de la URV.

Les associacions d’antics alumnes són un tret característic dels entorns universitaris. Així, la implantació i consolidació del Campus Terres de l’Ebre és una realitat i l’Associació reflexa aquesta normalitat de la vida universitària a casa nostra, establint un vincle entre Universitat, Societat i la comunitat d’antics alumnes.

L’objectiu fonamental de l’Associació és gestionar una base de dades dels antics alumnes amb la finalitat de fer-los arribar informació del seu interès, de cara la seua formació permanent i el desenvolupament de la carrera professional, mitjançant cursos, xerrades i jornades temàtiques organitzades pel Campus o per la pròpia Associació.

- Formar part de la comunitat d’antics alumnes del Campus Terres de l’Ebre, dins del teixit associatiu del nostre territori.
- Rebre al correu electrònic informació d’interès sobre cursos, xerrades, etc. organitzades pel Campus Terres de l’Ebre.
- Descomptes en activitats organitzades per l’Associació.
- Participar al blog de l’Associació com a col·laborador escribint articles d’interès per a la comunitat.